CZECH INNOVATION EXPO – výstava, kde zdánlivě nic není