CT systémy s otočnými stoly a moduly snímače úhlu s válečkovými ložisky Vysoce přesné polohování vyšetřovaných předmětů v rentgenovém záření