Coriolisův průtokoměr pro měření průtoku stlačeného zemního plynu