COP 21: podaří se naplnit cíle Pařížské klimatické dohody?