Členské firmy SST čelí dopadům koronavirové krize (II)