Chuť vzdělávat, inovovat, vyrábět, potkávat se a vystavovat pandemie nezastavila