Chlouba VÚTS Liberec: Elektronický systém ovládání vaček