CHILLVENTA 2016 – opět ve znamení úspor energie a přírodních chladiv