Český průmysl – tradiční obor 20. století, navážeme na tradici?