Česko jde příkladem v oblasti certifikace nakládání s elektroodpadem