České společnosti pomáhají vytvořit bezporuchové jaderné palivo