České firmy objevují možnosti úspory nákladů za překlad a tvorbu technické dokumentace