České firmy objevují možnosti úspory nákladů k překladu technické dokumentace