České dráhy umějí zajistit síťovou dopravu včetně vazeb na další regiony a dálkovou dopravu