Česká tribotechnika potvrzuje svou profesionalitu i na mezinárodní úrovni