Česká technologická platforma strojírenství: hledání cest výzkumu a vývoje