Česká energetika v roce 2050: nízkoemisní a bezpečná, s trvale přebytkovou bilancí