Česká a saská vládní delegace jednaly v Liberci o možnosti spolupráce v oblasti vědy a výzkumu