Češi vloni odevzdali téměř 20 000 tun vysloužilých elektrozařízení