ČEPS se připravuje na spuštění regulačních transformátorů