Ceny Akademie věd ČR převzali letos vynikající badatelé