CAD/CAM pro obrábění více součástí pomáhá výrobcům forem zlepšovat produktivitu