Bývalé lomy Českomoravského cementu oceněny za rekultivaci