Bezpečnost práce při provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení