BAYER: solární ledničky pomohou chránit potraviny i léky ve Svazijsku