Bašta proti odlivu evropských mozků – CERN – slaví 60 let