Až 400 000 domácností spalujících uhlí by mělo přejít na jiná paliva