Automobilový průmysl: Přední sektor procházející strukturálními změnami