Automatizace celého zhodnocovacího procesu a ochrana životního prostředí urychlují změny ve výrobě