Automatica se v Mnichově zaměří na integraci, inteligenci, udržitelnost a budoucnost