Automatica 2008, to jsou noví vystavovatelé a užitečný rámcový program