Audity elektrické energie ve výrobních podnicích odhalují skrytá nebezpečí a rizika