Atraktivní software pomáhá (nejen) zemědělcům s redukcí uhlíkové stopy