Astrofotografie měsíce za leden 2017: snímek Od protisvitu k falešnému úsvitu, autorem je Petr Horálek