Ani v závěru roku se u obráběcích strojů nezahálelo