Amerického velvyslance zajímal výzkum na liberecké univerzitě