AMB vs. český průmysl aneb vyhlídky české defektoskopie