Algoritmus pro analýzu nezávislých komponent by mohl posloužit průmyslu, zdravotnictví, komunikaci i výzkumu vesmíru