Aktualizace státní energetické koncepce: akcent na maximální využití domácích energetických zdrojů