Aktivity podporujúce automobilový priemysel, inovácie a tvorivosť