Akademie věd ČR má nové centrum pro zkoumání vlastností hornin