Aero Vodochody spolupracuje s Fakultou dopravní ČVUT