Adlens využívá softwaru DS SolidWorks ke zlepšení zraku lidí v rozvojových zemích