Aditivní technologie zlevňují kusovou i malosériovou výrobu a přispívají ke snížení zátěže životního prostředí