Aditivní technologie nacházejí uplatnění už i v JE Dukovany