AddInternalCut se čtyřbřitými destičkami pro vnitřní zapichování zvyšuje hospodárnost