Absolutním vítězem je pražský úsporný dům s mokřadní střechou