3D měřicí technika začleněná do průmyslového procesu