Téma čísla

6 26575

Téma čísla: Personalistika

Česká společnost pro jakost (ČSJ) v rámci svého poslání šíří osvětu v oblasti systémů a nástrojů managementu kvality. V organizacích je možné používat všelijaké „kvalitářské“...