Číslo časopisu 3/2016

O kybernetické budoucnosti

Evropská unie představila návrh nové legislativy týkající se ochrany dat, z níž firmám vyplývá řada povinností. Do konce roku 2017 by měly vstoupit v platnost dva nové právní...

Latecoere Czech Republic úspěšně navazuje na tradici českého leteckého průmyslu

Letecký průmysl má u nás již téměř stoletou tradici. Jeho základy byly položeny se vznikem samostatné Československé republiky. Jednou z jeho bašt se staly pražské Letňany,...

Ing. Jaroslav Zvěřina: „V oblasti kompozitů máme know-how na velmi vysoké úrovni“

Ti, kdo se zajímají o letecký průmysl, dobře vědí, že první československý výrobce letecké techniky, známý jako Letov, stále existuje. Dnes působí pod jménem Latecoere Czech...

Moderní věda a inovace – to nejsou pouze miliony a miliardy

Kolik zvučných adjektiv umíme vymyslet, napsat a vyslovit v souvislosti s nejnovějšími vědecko-výzkumnými aktivitami našich i zahraničních badatelů. Libovolno, zda ze sféry...

P. Bělobrádek: „Aplikovaný a orientovaný výzkum musíme výrazně posílit“

„Jak hodnotíte uplynulý rok 2015 z pohledu tuzemského základního a aplikovaného výzkumu?“ zněla naše první otázka v úvodu rozhovoru s místopředsedou vlády ČR pro vědu, výzkum a...

J. Drahoš: „Podařilo se dosáhnout schválení prorůstové varianty rozpočtu AV ČR“

„Na XLVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR jste detailně analyzoval aktivity řady pracovišť AV ČR v uplynulém roce 2015. Kterých výsledků si ceníte nejvíce?“ tímto dotazem jsme...

R. Bízková: „Jsme málo schopni se domluvit na cíli a společně jít za ním“

„Technologická agentura ČR aktivně podporuje realizaci řady programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Který z nich považujete v současném období za...

Vláda ČR schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací

Koaliční kabinet projednal a odsouhlasil projekt Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016–2020. / V dokumentu se navrhují změny v řízení a financování vědy tak,...

J. Kratochvíl: „Žijeme v době, v níž se inovace staly ústředním prvkem ekonomiky“

„Aktivní vědecko-technická politika na úrovni státu, výzkumných organizací, vysokých škol i firem je nemyslitelná bez promyšlené ochrany průmyslového vlastnictví. Jakými nástroji...

„Hostované“ ERP pro výrobní firmy?

Ještě v poměrně nedávné době platilo, že řešení založená na bázi cloudu nebo hostingu byla vhodná spíše pro soukromé osoby či malé firmy. Velké firmy, výrobní nevyjímaje, cloud...

Načíst další články